Neue Pinnwand erstellen
Editorial-Bilder

Portrait Of King Olav V

OSLO, NORWAY - CIRCA 1950: King Olav V in uniform, circa 1950 Oslo, Norway. (Photo by Keystone-France/Gamma-Keystine via Getty Images)
Portrait Of King Olav V
Bild einbetten